Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies

Yayıncı:İSAM Yayınları
ISSN no:0255-0636
Periyodu:6 Aylık
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe - İngilizce - Fransızca - Almanca
Ebat : 16x24
Yayın Kurulu : Nejat Göyünç, Halil İnalcık, Heath W. Lowry, İsmail E. Erünsal, Feridun M. Emecen, Kemal Beydilli, Bilgin Aydın, Baki Tezcan
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman
Studies 48
Sayı : 48
Tarih : 2016
Liste Fiyatı : 90,00 TL
198005
Açıklama : İÇİNDEKİLERBayezid Paşa: Vezir, Entelektüel, Sanat Hamisi / Bayezid Pasha: An Ottoman Statesman, Intellectualist and Art Patron • 1Mustafa Çağhan KESKİN Two 15th Century Ottoman Sufi Mysteries – An Historiographical Essay Part II: The Case of Ümmi Kemal / XV. Yüzyıl Osmanlı Sufiliğinde İki Esrarlı Nokta – Tarih Yazıcılığı Açısından Bir Deneme Bölüm II: Ümmi Kemal Örneği • 39Bill HICKMANWhy Did Süleyman the Magnificent Execute His Son Şehzade Mustafa in 1553? / Kanuni Sultan Süleyman Oğlu Şehzade Mustafa’yı 1553’te Neden Boğdurttu? • 67Zahit ATÇILİbrahim Müteferrika’nın Lehistan Elçiliği ve Bilinmeyen Sefaretnâmesi / İbrahim Müteferrika’s Embassy of Poland and His Unknown Ambassadorial Account • 105Erhan AFYONCU - Ahmet ÖNALTranslating Science in the Ottoman Empire: Translator-educators as “Agents of Change” in the Ottoman Scientific Repertoires (1789-1839) / Osmanlı İmparatorluğu’nda Bilimi Çevirmek: Osmanlı Bilim Repertuarlarında “Değişim Özneleri” Olarak Mütercim-Hocalar (1789-1839) • 143Ceyda ÖZMENGlobal Market Orientation of the Ottoman Agriculture Sector: An Interregional Comparison (1844) / Osmanlı Tarım Sektörünün Dünya Pazarlarına Oryantasyonu: Bölgelerarası Bir Karşılaştırma (1844) • 171Derviş Tuğrul KOYUNCU - A. Mesud KÜÇÜKKALAY“Such a Koran no individual might own”: The Biography of a Mamluk Qur’an from Ottoman Jerusalem / “Kimsenin sahip olamayacağı bir Kur’an”: Osmanlı Kudüs’ünden bir Memluk Kur’an’ının Biyografisi • 229Esra AKIN-KIVANÇ-Special Section-Introduction: Contacts, Encounters, Practices: Ottoman-European Diplomacy, 1500-1800/ Giriş: Temaslar, karşılamalar ve uygulamalar: Osmanlı-Avrupa Diplomasisi, 1500-1800 • 269Michael TALBOT - Phil McCLUSKEYHis Bailo’s Kapudan: Conversion, Tangled Loyalties and Hasan Veneziano Between Istanbul and Venice (1588-1591) / Balyosunun Kapudanı: İhtida, Çetrefilli Sadakatler ve İstanbul ile Venedik Arasında Uluc Hasan Paşa (1588-1591) • 277Emrah Safa GÜRKANNavigating the Qabusnamah’s Journey from Istanbul to Weimar: Ottoman-European Philosophical Exchange in the Age of Enlightenment / Qabusnamah’nin Istanbul’dan Weimar’a Yolculuğu: Aydınlanma Çağı’nda Osmanlı ve Avrupa arasındaki Felsefi Alışverişler • 321Lela GIBSONAn Ottoman envoy in Paris: Süleyman Ağa’s mission to the court of Louis XIV, 1669 / Paris’te Bir Osmanlı Elçisi: XIV. Louis’nin Sarayında Süleyman Ağa, 1669 • 337Phil McCLUSKEYA Treaty of Narratives: Friendship, Gifts, and Diplomatic History in the British Capitulations of 1641 / Anlatıların Antlaşması: 1641 İngiliz Ahdnamesi’nde Dostluk, Pişkeş, ve Diplomasi Tarihi • 357Michael TALBOTThe Diplomats’ Debts: International Financial Disputes between the Ottoman Empire and Prussia at the end of the Eighteenth Century / Diplomatların Borçları: Onsekizinci Yüzyılın Sonunda Osmanlı İmparatorluğu ve Prusya Arasındaki Uluslararası Mali İhtilâflar • 399Irena FLITER DEĞERLENDİRME Batılı İki Seyyahın Kaleminden İstanbul Masalları: Cyrus Adler ve Allan Ramsay’nin Kahvehane ZiyaretleriMellike Tokay-Ünal • 417KİTÂBİYATNoel Malcolm, Agents of Empire: Knights, Corsairs, Jesuits and Spies in the Sixteenth Century Mediterranean WorldMolly Greene • 431Mohammad Gharipour and Nilay Özlü (eds.), The City in the Muslim World: Depictions by Western Travel Writers, Culture and Civilization in the Middle EastEnno Maessen • 436Isabella Lazzarini, Communication and Conflict: Italian Diplomacy in the Early Renaissance, 1350-1520Emrah Safa Gürkan • 441Suraiya Faroqhi, Travel and Artisans in the Ottoman Empire: Employment and Mobility in the Early Modern EraNalan Turna • 446Elina Gugliuzzo, Economic and Social Systems in the Early Modern Age Seaports: Malta, Messina, Barcelona and Ottoman Maritime PolicyHüseyin Serdar Tabakoğlu • 451Palmira Brummett, Mapping the Ottomans: Sovereignty, Territory, and Identity in the Early Modern MediterraneanGregory C. McIntosh • 456Kecia Ali, The Lives of MuhammadMerve Uçar Nurcan • 461Kenan İnan, “Mahmiye-i Trabzon Mahallâtından”: Onyedinci Yüzyıl Ortalarında Trabzon’da Sosyal ve İktisadi HayatZeynep İnan Aliyazıcıoğlu • 466Thomas Gaskell Allan ve William Lewis Sachtleben, Accross Asia on a BicycleÖzlem Çaykent • 471Maurits van den Boogert, Aleppo Observed: Ottoman Syria Through the Eyes of Two Scottish Doctors, Alexander and Patrick Russell (Studies in the Arcadian Library)Seyfi Kenan • 477Nükhet Varlık, Plague and Empire in the Early Modern Mediterranean World: The Ottoman Experience, 1347-1600Chris Gratien • 482Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız, İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler KataloguBilgin Aydın, Kenan Yıldız • 487Julia Phillips Cohen, Becoming Ottomans: Sephardi Jews and Imperial Citizenship in the ModernEra Cihangir Gündoğdu • 490Özgen Felek (haz.), Kitābü’l-Menāmāt, Sultan III. Murad’ın Rüya MektuplarıAslı Niyazioğlu • 495VEFEYÂTOsmanlı Edebiyatı Tarihçisi Akün Hoca’nın ArdındanAbdullah Uçman • 497Osmanlı Edebiyatı Tarihçisi Akün Hoca’nın ArdındanSeyfi Kenan • 499

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat