Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies

Yayıncı:İSAM Yayınları
ISSN no:0255-0636
Periyodu:6 Aylık
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe - İngilizce - Fransızca - Almanca
Ebat : 16x24
Yayın Kurulu : Nejat Göyünç, Halil İnalcık, Heath W. Lowry, İsmail E. Erünsal, Feridun M. Emecen, Kemal Beydilli, Bilgin Aydın, Baki Tezcan
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman
Studies 44
Sayı : 44
Tarih : 2014
Sayfa Sayısı : 548
Liste Fiyatı : 90,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 400 puan kazanacaksınız)
   400
197960
Açıklama : Introduction : Living in The Ottoman House • 1Virginia H. Aksan & Veysel ŞimşekSECTION 1 Ottomans and Turks: Some Initial Thoughts • 9 – 66• Resurrecting Homo Ottomanicus: The Constants and Variables of Ottoman Identity / Homo Ottomanicus’u Yeniden Canlandırmak: Osmanlı Kimliğinin Sabitleri ve Değişkenleri • 9Maurits H. van den Boogert• You Say ‘Classical,’ I Say ‘Imperial,’ Let’s Call the Whole Thing Off: Empire, Individual, and Encounter in Travel Narratives of the Ottoman Empire / Sen de “Klasik”, Ben Diyeyim “Emperyal”, Sonra Ortada Buluşalım: Osmanlı İmparatorluğu’na Dair Seyahat Anlatılarındaki İmparatorluk, Fert ve “Karşılaşma” Kavramları • 21Palmira Brummett• The Türk in Aşıkpaşazâde: A Private Individual’s Ottoman History / Aşıkpazâde’deki Türk: Bir Özel Şahsın Osmanlı Tarihi • 45Murat Cem MengüçSECTION 2Getting by as an Ottoman • 67 – 168• Hattat İsmail Zihni Pasha: Life and Death of an Ottoman Statesman and an Inventor / Hattat İsmail Zihni Paşa: Bir Osmanlı Devlet Adamı ve Mucidinin Hayatı ve Vefatı • 67Kahraman Şakul• Portrait and Self-Portrait: Ibrahim Müteferrika’s Mind Games / Portre ve Otoportre: İbrahim Müteferrika’nın Akıl Oyunları • 99Orlin Sabev (Orhan Salih)• How to be(come) an Ottoman at the End of the Eighteenth Century / 18. Yüzyılda Nasıl “Osmanlı” Olunurdu? • 123Fatih Yeşil• A Reformist Philosophy of History: The Case of Ahmed Vâsıf Efendi / Islahatçı bir Tarih Felsefesi: Ahmed Vâsıf Efendi Örneği • 141Ethan MenchingerSECTION 3Beyoğlu, Getting by as Foreigners and Non-Muslims • 169 – 234• ‘Levantine’ Dragomans in Nineteenth Century Istanbul: The Pisanis, the British, and Issues of Subjecthood / 19. Yüzyıl İstanbul’unda ‘Levanten’ Tercümanlar: İngiliz Sefareti ve Pisaniler’in Tabiiyet Meselesi • 169Frank Castiglione• Venetian Vagabonds and Furious Frenchmen: Nationalist and Cosmopolitan Impulses among Europeans in Galata / Venedikli Serseriler ve Öfkeli Fransızlar: Galata’da Yaşayan Avrupalıların Milliyetçi ve Kozmopolit Refleksleri • 197Julia Anne Landweber• “After being so long Prisoners, they will not return to Slavery in Russia”: An Aegean Network of Violence between Empires and Identities / “O kadar esaretten sonra köle olmak için Rusya’ya dönecek halleri yok”: İmparatorluklar ve Kimlikler Arasında Ege’de Bir Şiddet Ağı • 221Will Smiley SECTION 4Defending the Empire • 235 – 340• Was there Room in Rum for Corsairs?: Who Was an Ottoman in the Naval Forces of the Ottoman Empire in the 15th and 16th Centuries? / Diyar-ı Rum’da Korsanlara da Yer Var mıydı?: 15. ve 16. Yüzyıl Donanma-yı Hüma yunu’ndaki Denizcilerin “Osmanlılığı” Meselesi • 235Christine Isom-Verhaaren• The First “Little Mehmeds”: Conscripts for the Ottoman Army, 1826-53 / İlk Mehmetçikler Kimlerdi?: Osmanlı Ordusunun Neferleri, 1826-1853 • 265Veysel Şimşek • The Confessions of an Ottoman ‘Irregular’: Self-Representation and Ottoman Interpretive Communities in the Nineteenth Century / Bir Osmanlı Başıbozuğunun İtirafları: 19. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Kişinin Kendini Temsili ve Yorumlayıcı Çevreleri • 313Tolga U. EsmerSECTION 5Living Empire in the Provinces • 341 – 502• The Universal and the Particular: A View from Ottoman Homs ca. 1700 / Hem Evrensel Hem Mahalli: 18. yüzyıl Osmanlı Humus’undan Muhammed el-Mekkî’nin İzlenimleri • 341James A. Reilly• In Other Worlds? Mapping Out the Spatial Imaginaries of 18th-Century Chroniclers from the Ottoman Levant (Bilad al-Sham) / Osmanlı Biladü’ş-Şamı’nda Yaşamış Olan 18. Yüzyıl Vakanüvislerinin Mekân Tahayyülleri • 357Dana Sajdi • The Self-Fashioning of an Ottoman Urban Notable: Ahmad Efendi Tahazâde (d. 1773) / Kentli bir Osmanlı Seçkininin Kendine Öz-Biçim Vermesi: Tahazâde Ahmad Efendi (ö. 1773) Örneği • 393Charles Wilkins• Local Intermediaries and Insular Space in late-18th century Ottoman Cyprus / Geç 18. Yüzyıl Osmanlı Kıbrısı’nda Yerel Aracılar ve Yalıtılmış Mekân • 427Antonis Hadjikyriacou• The Rebellious Kapudan of Bosnia: Hüseyin Kapudan (1802-1834) / Bosna’nın Asi Kapudanı: Hüseyin Kapudan (1802-1834) • 457Fatma Sel Turhan• Sultan Abdülmecid’s 1846 Tour of Rumelia and the Trope of Love / Sultan I. Abdülmecid’in 1846 Rumeli Seyahati ve Sultana Yazılan Bulgarca Kasideler • 475Darin StephanovDEĞERLENDİRME / REVIEW ARTICLE • G. A. Pugaçenkova ve Minyatür Yorumları Üzerine / On G. A. Pugaçenkova and Her Interpretation of MiniaturesMuhlise Rustamova • 503KİTÂBİYAT / BOOK REVIEWS • Hedda Reindl-Kiel, Seyfi Kenan (eds.), Deutsch-türkische BegegnungenMehmet Hacısalihoğlu • 529 • Andrei Pippidi, Visions of the Ottoman World in Renaissance EuropeKenan Yıldız • 537 • Dariusz Kolodziejczyk, Zaproszenie do Osmanistyki. Typologia i Charasterystyka Zródel Muzulmanskich Sasiadów Dawnej Rzeczypospolitej: Imperium Osmanskiego i Chanatu KrymskiegoHacer Topaktaş • 544

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat