8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 15.5 x 23.
8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11  -  15 Ekim
1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Sayı : 3. Cilt
Tarih : 1979
Cilt : 3
Liste Fiyatı : 21,60 TL
196563

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Abdul-karim Rafeo The Revolt of Ali Pasha Janbulad (1605 - 1607) in the contemporary arabic sources and its significance 1515 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Afif Büyüktuğrul Deniz olaylarının osmanlı tarihi üzerindeki etkileri (kuruluş dönemi) 1535 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Sevim Ünal 1838 - 1841 yılları arasında Türk - ingiliz politik ilişkileri 1545 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Mahmut Şakiroğlu 1503 tarihli Türk - Venedik andlaşması 1559 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Emrullah Nutku Türk denizcilerinin atlantik harekatı hakkında kanıtlar 1571 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Hans-Jürgen Kornrumpf Zur Osmanischen herrschaft in innerarabien ım 19. und 20. jahrhundert 1581 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
G. R. Bosscha Erdbrink The activities of the dutch ambassador in Istanbul, Jocobus Colyer, as a mediater between the sublime porte and its enemies (1688 - 1699) 1593 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Mehmet Ali Ekrem Kırım ve Nogay türklerinin osmanlı devrinde Dobruca'ya ve tüm rumeli'ye geçmeleri ve yerleşmeleri 1599 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Géza Fehér Reflexions sur l'ıconographie de la peinture turque 1607 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
M. Uğur Derman Padişah tuğralarındaki şekil inkılabına dair bilinmeyen bazı gerçekler 1613 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
M. Erol Yurdakul Tacüddin İbrahim Paşa'nın vakıfları ile vâkıfın Merzifon'da inşa ettirdiği hana bitişik mescidinde yapılan restorasyon çalışmaları 1619 - 162 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Andrej Andrejevic Sokullu Mehmet Pasha's contibution to the building of the city of Belgrade 1627 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Çelik Gülersoy Son 400 yılda Tophane semti 1637 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Nejat Göyünç Karamort külliyesi 1651 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Özdemir Nutku II. Mahmut döneminde düzenlenen önemli şenlikler 1657 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Jean Bacque, Louis Grammont Un plan inedit de van 1675 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Mehmet İ. Tunay Geç Bizans - Erken Osmanlı duvar teknikleri 1691 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Yılmaz Önge Mimar Koca Sinan'ın Türk mimarisine getirdiği bazı yenilikler 1697 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Nural Gündüzalp Duvarları resimli bir Türk konağı 1705 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Mehmet Ali Ekrem Türk medeniyetinin romen ülkelerindeki izlerine dair bazı mülahazalar 1709 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
İsmet Çetinyalçın Liyakat madalyası 1722 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Cevriye Artuk Alman mülakat madalyası 1733 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Kemal Çığ Cumhuriyetimizin büyük eseri topkapı sarayı müzesi ve dünyanın büyük müzeleri arasındaki yeri ve önemi 1743 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Müjgan Cunbur Kütüphanelerimizin manzum tarih ve kitabeleri 1751 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
İbrahim Olgun Namık Kemal, kuşağı ve I. Meşrutiyet 1763 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Skender Rızaj İstanbul konferansı kararlarının niteliği ve neticeleri 1771 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Yuriy Aşatovıç Petrosyan Türkiye'nin toplumsal - politik fikirlerinin tarihinde 1860 - 70 yıllarındaki Türk meşrutiyetçilerinin rolü 1777 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Sina Akşin II. Jön Türk hareketinin dönemlendirilmesi 1789 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
İbrahim Artuk Kanun - ı esasi ve hatıra - i abide - i meşrutiyet madalyaları 1797 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Gotthard Jaschke Die aussenpolitik der türkei ın beiden weltkriegen 1819 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
A. Afetinan Atatürk'ün okuduğu kitaplar 1829 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Cihat Akçakayalıoğlu Tarih ve gerçek açısından Atatürk devrimi 1835 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
A. M. Şamsuddinov Türkiye ulusal kurtuluş savaşında halk yığınlarının rolü 1843 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
H. İbrahim Karal Türk - Sovyet ilişkilerinin başlangıcı ve batı diplomasisinin 'şark meselesi' 1917 - 1918 1853 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Mehmet Ali Ekrem 1839 - 40 yıllarında Türk - romen diplomatik ilişkileri (romen belgelerine göre) 1859 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Stefan Velikov Kemal Atatürk ve Bulgaristan 1865 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Cengiz Hakov Yakın doğuda Türk - Arap ilişkilerinde yeni gelişmeler (1960 - 70) 1877 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Boris M. Potskhveriya Dış politikanın Leninci ilkeleri ve bugünkü Sovyet - Türk ilişkileri 1885 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
İnkılap Alibekov Sovyetler birliğinde kemalist devletçilik prensibinin öğrenilmesi 1895 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Bilâl N. Şimşir Atatürk ve Üçüncü Dünya ülkeleri 1903 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Nejat Kaymaz Misak - ı Milli üzerinde yapılan tartışmalar hakkında 1941 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Tekin Yuluğ Kurat Anadolu'da Kurtuluş savaşını başlatmak kararı 1959 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
İbrahim Olgun İttihatçların Kurtuluş savaşında Anadolu'ya sızma teşebbüsleri ve islam ihtilal cemiyetleri ittihadı 1967 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Sevim Ünal İngiliz - Ermeni kardeş cemiyetinin ekonomik ereği 1977 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Nilüfer Efendiyeva Milli kurtuluş mücadelesine kadınların iştiraki 1979 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Antonina Karlovna Sverçevskaya 1970 - 75 yıllarınıda SSC Birliğinde Türkiye tarihi hakkında çkan kitapların ve yazıların derlemesi 1985 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
A. Afetinan Anadolu kadınları müdafaa - i vatan cemiyeti 1993 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Hıfzırrahman Raşit Öymen Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim devrimi 1923 - 1938 2001 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Esmeralda Hasanova Sovyet Bilginlerinin eserlerinde Kemal Atatürk'ün ictimai ve siyasi anlayışlarının ışıklandırılması 2015 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Melâhat Özgü Cumhuriyet devrinde Türk kadınının yeri 2031 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Muzaffer Arıkan İspanyolca konuşan ülkelerde Atatürk'ü tanıtan tek kitap ve düşündürdükleri 2041 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
H. Fikret Alasya Kıbrıs Türk barış harekatı 2053 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Vehbi Zeki Serter Kıbrıs cumhuriyetinin doğuşu ve yıkılış nedenleri 2071 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Beria Remzi Özoran Kıbrıs Türklerinin 1931 kurultayı 2085 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Hamit Z. Aliev Türkiye'de Cumhuriyet'in kuruluşunun azeri basınında aksi 2101 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Sevim Tekeli Batılılaşma üzerine düşünceler 2109 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Rauf M. İnan Anayasalarımızda ve anayasalarda eğitim 2117 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Seçil Akgün Halifeliğin kaldırılması olayının çeşitli tepkileri 2187 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt
Nusret Hızır Tarih morfolojisi iddiası ile kurulan sistemlerin gerçek nitelikleri 2197 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 3. Cilt

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat