Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies

Yayıncı:İSAM Yayınları
ISSN no:0255-0636
Periyodu:6 Aylık
Yayın Yeri : İstanbul
Dili : Türkçe - İngilizce - Fransızca - Almanca
Ebat : 16x24
Yayın Kurulu : Nejat Göyünç, Halil İnalcık, Heath W. Lowry, İsmail E. Erünsal, Feridun M. Emecen, Kemal Beydilli, Bilgin Aydın, Baki Tezcan
Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman
Studies 03
Sayı : 03
Tarih : 1982
Liste Fiyatı : 90,00 TL
(Bu ürünü aldığınızda 300 puan kazanacaksınız)
   300
189749

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
M. Akif Aydın Osmanlı Hukukunda Nikah Akitleri 001 - 012 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Fikret Türkmen Türk-Ermeni Âşık Edebiyatı İlişkileri 013 - 020 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Hans Peter Laqueur Grabsteine Als Quelle Zur Osmanischen Geschichte-Möglichketien und Probleme 021 - 044 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Markus Köhbach Vom Asketen Zum Glaubenskampfer: Geyiklü Baba. Ein Betrag Zur Osmanischen Hagiographie 045 - 051 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Muhammed Adnan Bakhit Sidon in Maluk and Early Ottoman Times 053 - 068 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Ahmet Yaşar Ocak Quelques Remarques Sur le Role Des Derviches Kalenderis Dans Les Mouvements Populaires etLes Activites Aux 15e et 16e Siecles Dans L'Empire Ottoman 069 - 080 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Daniel S. Goffman The Maktu' System and The Jewish Community of 16.Century Safed: A Study of Two Documents from The Ottoman Archives 081 - 090 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Salih Özbaran Bahrain in 1559 A Narrative of Turco-Portuguese Conflict in Thr Gulf 091 - 104 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Özer Ergenç Osmanlı Klasik Dönemindeki 'Eşraf ve A'yan' Üzerine Bazı Bilgiler 105 - 118 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Kalus Kreiser Zwei Unbekannete Beschreibungen Des Seralis Von Edirne Aus Den Jahren 1740/1 119 - 142 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Bahaeddin Yediyıldız Türk Vakıf Kurucularının Sosyal Tabakalaşmadaki Yeri 1700-1800 143 - 164 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Christopher Ferrard The Development of An Ottoman Rhetoric Up to 1882 The Medrese Tradition 162 - 188 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
A. Üner Turgay Ottoman-American Trade During The 19. Century 189 - 246 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
M. Şükrü Hanioğlu Genesis of The Young Turk Revolution of 1908 227 - 300 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Mim Kemal (Bülent) Öke 'Şark Meselesi' ve 2.Abdülhamid'in Garp Politikaları (1876-1909) 247 - 276 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
İdris Bostan Muhammed Hilal Efendi'nin Yemen'e Dair İki Layihası 301 - 326 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03
Orhan Şaik Gökyay [Eleazar Birnbaum, The Book of Advice by King Kay Kaus İbn İskender, The Earliest Old Ottoman Turkish Version of His Kabusname (Doğu Dilleri ve Edebiyatların Kaynakları, Türkçe Kaynaklar, Mütercimi meçhul ilk Türkçe Kâbusnâme, Harvard Üniversitesi Basımev 327 - 332 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Orhan Şaik Gökyay [Âli, Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları (Menâkıb-ı Hünerverân), hazırlayan: Dr. Müjgan Cunbur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 499, 1000 Temel Eser serisi: 86, Başbakanlık Basımevi, Ankara, mayıs 1982; önsöz (sö 5-10); metin (s. 11-132) 332 - 346 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Mim Kemâl Öke [Jacob M. Landau, Pan-Turkism in Turkey: A Study of Irredentism, C. Hurst and Company, London, 1981, IV+219 sahife] 346 - 348 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Salih Özbaran [Andrew C. Hess, The Forgotten Frontier: A History of the Sixteenth Century Ibero-African Frontier, The Universtiy of Chicago Press, 1978+278 sayfa, 4 harita, 5 resim] 349 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Mahmut Ali [Yahya b. Ebu es-Safâ b. Ahmed, El-Menazilü'l - Mehâsiniyye Fi'l-Rıhleti'l-Trablusiyye (Mehâsinî’nin Trablus-Şam seyahat-nâmesi), Giriş ve açıklamalar ile yayınlayan: Muhammed Adnan Bakhit, Darü’l- Âfâki’l-Cedîde Yayınevi, Beyrut 1981, 158 sahife] 349 - 350 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Adnan Şişman [La Turquie et la France a l’époque d’Atatürk (Atatürk devrinde Türkiye ve Fransa), yayınlayan: Paul Dumont ve Jean-Louis Bacqué-Grammont, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1981, X-320 sahife, 1 resim] 351 - 352 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Nejat Göyünç [Der Löwe Von Temeschwar, Erinnerungen an Ca'fer Pascha Den Alteren, Aufgezeichnet Von Seinem Seigelbewahrer 'Ali (Temeşvar arslanı. Koca Cafer Paşa hakkında Mühürdarı Ai’nin hatıraları), giriş, tercüme ve açıklamalar: Richard F. Kreutel, çalışma yardımcı 352 - 354 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Nejat Göyünç [Eucharisterion: Essays presented to Omeljan Pritsak on his sixtieth Birthday by his Colleagues and Students (Teşekkür-nâme. 60. doğum gününde Omeljan Pritsak’a arkadaşları ve öğrencileri tarafından sunulan makaleler). Harvard Ukranian Studies, III/IV (19 354 - 357 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Nejat Göyünç [Heath W. Lowry, Trabzon Şehrinin İslamlaşma ve Türkleşmesi 1416-1583, Boğaziçi Üniversitesi yayınları no. 159, İstanbul 1981, XVI+104 sahife, 10 harita, 40 tablo, 2 grafik, 12 resim] 357 - 358 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Özer Ergenç [Die Ortsnamen der Europaischen Türkei Nach Amtlichen Verzeichnissen und Kartenwerken, Freiburg, Klaus Schwarz Verlag, 1975, LVII+209 + 11. (Arap harfleriyle) s., 3 tablo, 1 harita = Islamkundliche Untersuchungen Bd. 30.] 358 - 360 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Özer Ergenç [Bergdolt, Friedrich; Der geistige Hintergrund des türkischen Historikers Ahmed Zeki Velidi Togan nach seinen Memoiren, Berlin, Klaus Schwarz Verlag 1981, 139 s. - Islamkundliche Untersuchungen Bd.] 361 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Nejat Göyünç [Wolf-Dieter Hütteroth, Türkei (Türkiye), Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, XXI+548 sahife, 3’lü renkli, 116 harita, plan veya şekil] 362 - 363 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat