Makaleler

Sayfadaki kayıt sayısı:
Makale Adı Yazarlar Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
[La Turquie et la France a l’époque d’Atatürk (Atatürk devrinde Türkiye ve Fransa), yayınlayan: Paul Dumont ve Jean-Louis Bacqué-Grammont, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1981, X-320 sahife, 1 resim] Adnan Şişman 351 - 352 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Ankara ve civarının Prehistoryasında yeni buluşlar Şevket Aziz Kansu 35 - 48 2. Türk Tarih Kongresi, İstanbul 20 - 25 Eylül 1937 Kongrenin Çalışmaları, Kongreye Sunulan Tebliğler 1. Cilt.
Ankara'nın İlk Çağdaki Su Tesisatı Nezih Aratlı 349 - 360 Belleten 014-015 Arkeoloji - Anadolu
[3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560), Önsöz: İsmet Binark, Ankara 1993, I (Özet ve Transkripsiyon), LIX + 816 s., II (Tıpkıbasım), 570 s., Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No:12, Dîvân-ı Hümâyûn Nejat Göyünç 335 - 336 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
[Âli, Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları (Menâkıb-ı Hünerverân), hazırlayan: Dr. Müjgan Cunbur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 499, 1000 Temel Eser serisi: 86, Başbakanlık Basımevi, Ankara, mayıs 1982; önsöz (sö 5-10); metin (s. 11-132) Orhan Şaik Gökyay 332 - 346 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
Ankara'nın Kuruluşunda Vakıfların Rolü Nazif Öztürk 329-346 Vakıflar Dergisi 20
Milletlerarası Birinci Türk Sanatları Kongresi (Ankara 19-24 Ekim 1959), Kongreye Sunulan Tebliğler Faik Reşit Unat 329 - 331 Belleten 106
Ankara Arkeoloji Müzesinde Bulunan Bazı Portreler Nemika Altan 323 - 330 Belleten 123 Arkeoloji - Anadolu
Ankara Etnografya Müzesi’nde Bulunan Silsile - Nâme Sadi Bayram 315-363 Vakıflar Dergisi 28
[Hakan Kırımlı, Kırım Tatarlarında Millî Kimlik ve Millî Hareketler, Türk Tarih Kurumu Yayınları, VII. dizi-sa.167, Ankara 1996 VII+253 s. İndeks resimler ve harita, Murat Candemir 314 - 315 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 19 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
138 Kayıt bulundu
Toplam 14 Sayfa
<<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat