Makaleler

Sayfadaki kayıt sayısı:
Makale Adı Yazarlar Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
"‘Ankara: Palaces of Diplomacy’; a 50 - page guide to the embassies of Atatürk’s Ankara " Patricia Daunt 040 - 083 Cornucopia 39
"‘Birth of a Nation’; how the Republic put Ankara on the map " Norman Stone 084 - 089 Cornucopia 39
"‘Heat and Dust Minced Goat and Miniskirts’; childhood memories of the excavations at Alahan in the 1960s and growing up in the hothouse atmosphere of Cold War Ankara. Photos by Claudine Dauphin " Leo Gough 109 - 111 Cornucopia 42
[3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968/1558-1560), Önsöz: İsmet Binark, Ankara 1993, I (Özet ve Transkripsiyon), LIX + 816 s., II (Tıpkıbasım), 570 s., Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No:12, Dîvân-ı Hümâyûn Nejat Göyünç 335 - 336 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 15 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
[Abdurrahman Güzel, Kaygusuz Abdal, Ankara 1981, Kültür Bakanlığı, Doğumunun 100. Yılında Atatürk Yayınları, no: 29, XVI+343 sahife] Ahmet Yaşar Ocak 243 - 251 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 02 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
[Âli, Hattatların ve Kitap Sanatçılarının Destanları (Menâkıb-ı Hünerverân), hazırlayan: Dr. Müjgan Cunbur, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları: 499, 1000 Temel Eser serisi: 86, Başbakanlık Basımevi, Ankara, mayıs 1982; önsöz (sö 5-10); metin (s. 11-132) Orhan Şaik Gökyay 332 - 346 Osmanlı Araştırmaları : Journal of Ottoman Studies 03 Kitap Tanıtımı (Book Reviews)
[Antoine Galland, İstanbul’a ait günlük anılar (1672 - 1673), şerhlerle yayınlıyan Charles Schefer, II. Cilt (1673), çeviren Nahid Sırrı Örik. Ankara 1973, 178 sayfa. Türk Tarih Kurumu Yayınlarından II. Seri - Sa. 16 a.] Kitap Tanıtma 439-441 Tarih Enstitüsü Dergisi 04 - 05
[Çağatay Uluçay, Harem II. Türk Tarih Kurumu Yayınlarından, VII. Seri. Sa. 56. Türk Tarih Kurumu Basımevi. Ankara 1971, XXII - 189 sayfa. 43 resim.] Kitap Tanıtma 353-354 Tarih Enstitüsü Dergisi 03
[Erdoğan Merçil, Selçuklular’da Hükümdarlık Alametleri, TTK Yayınları, Ankara 2007] Kitap Tanıtma 199-206 Tarih Dergisi 49
[Fuad Köprülü, G. Raquette’in Eine Kaschgarische, Wakf - urkunde aus der Khodschazeit ost Turkestan (Lunds Universitets arsskrift, N. F. Avd. I. Bd. 26 N 2) İsimli makalesi hakkında bibliyografya), Vaqıflar Dergisi, I s. 159 - 161, Ankara 1938] 476-478 Vakıflar Dergisi 02
138 Kayıt bulundu
Toplam 14 Sayfa
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   11-20 >  >> 
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat