8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler

Yayıncı:Türk Tarih Kurumu
Periyodu:Ortak Eserler
Yayın Yeri : Ankara
Dili : Türkçe
Ebat : 15.5 x 23.
8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11  -  15 Ekim
1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Sayı : 2. Cilt
Tarih : 1979
Cilt : 2
Liste Fiyatı : 21,60 TL
(Bu ürünü aldığınızda 300 puan kazanacaksınız)
   300
196562

Yazısı bulunanlar ve makaleleri

Yazar Makale Adı Sayfa No Dergi veya Eser Adı Konu
Ahmet Uğur Kemal Paşa - zadenin VIII. Ve IX. defterleri ve bu defterler ışığında yazarın tarihçiliği 1007 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Salih Özbaran XVI. yüzyıl osmanlı imparatorluğu ile ilgili portekizce kaynaklar 1021 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Jacob M. Landau Osmanlı imparatorluğunun sosyo - ekonomik tarihi hakkında ibranice kaynaklar 1027 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Mıheyil Svanidze, Tsisana Abuladze 'Defter - i caba - i eyalet - i çıldır'a dair ilk bilgiler 1033 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Jean Bacque, Louis Grammont A propos de la relation de voyage au waday de Şayh Muhammad B. 'Ali b. Zaynı'l - 'Abidin de Tunis 1037 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Georg Hazai Tercüman Mahmud'un Tarih - i Ungurus adlı eseri üzerine yeni notlar 1043 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Maria Ivanics Macaristan'daki Kırım tatarlarına ait vesikalar 1049 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Abdülkadir Karahan Şair Nef'i'nin şiirlerinde çağının tarihinden çizgiler 1055 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Vojtech Kopcan Zur glaubwürdigkeit einiger angaben Evliya Çelebis Seyahatname 1061 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
İsmet Parmaksızoğlu Onyedinci yüzyıl rumeli olayları ile ilgili özel tarihler ve Osekli İbrahim efendinin tarihçesi 1073 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Rhoads Murphey Dördüncü Sultan Murad'a sunulan yedi telhis 1095 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Şamil Muhammedyarov Sovyetler birliğinde, Volga tatarlarının oluşması ve kültür bakımından gelişmesi sorununun incelenmesiyle ilgili çalışmalar 1101 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Cahit Öztelli Kanuni'nin oğlu şehzade Bayezid'in babasına son mektubu 1105 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Özer Soysal XIX ve XX. yüzyıllar Osmanlı siyasal yaşamının kütüphane kurumunu etkileyen iki olgusu 1113 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Bedi N. Şehsuvaroğlu Mabeyin müşiri Abdülhamit Ferit Paşa'nın günlüğü 1127 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Hüseyin Dağtekin Bizde tarih haritacılığı ve kaynakları üzerine bir araştırma 1141 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Hasibe Mazıoğlu Kanuni'nin oğlu şehzade Bayezid için yapılan pend - name - i attar çevirisi 1183 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Mario Grignaschi Les hauts (E'Ali) les petits (Edani) sipahi dans les ordonnances de soliman le grand 1195 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Nimetullah Hafız Hacı Ömer Lütfü'nün tarihi eserleri 1215 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Klaus Kreiser Zur flüchtlingsfrage ım osmanischen reich 1223 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Constantin Giurescu Contributions à l'histoire economique de l'empire 1235 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Hüseyin G. Yurdaydın Matrakçı Nasuh'a göre İstanbul - Budapeşte arası menzilleri 1247 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Luigi Polacco Ca' Palmieri poi fondaco dei turchi, a venezia: caro o intenzione? 1257 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Özer Ergenç Osmanlı şehirlerindeki yönetim kurumlarının niteliği üzerinde bazı düşünceler 1265 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Mücteba İlgürel XVII. yüzyıl Balıkesir şer'iyye sicillerine göre subaşılık müessesesi 1275 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Richard L. Chambers The encümen - i daniş and ottoman modernization 1283 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Ekrem Kadri Unat Osmanlı imparatorluğunda fransızca tıp öğretimi ve etkileri 1291 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
İsmet Binark Türkiye'ye matbaanın geç girişinin içtimai - ruhi sebepleri 1299 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Irene Beldigeanu Steinherr XV. ve XV. asırlarda Anadolu'da ortakçılar 1321 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Bruce Mc Gowen Osmanlı avarız - nüzül teşekkülü (1600 - 1830) 1327 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Emin Yakıtal Abdülaziz donanmasına dair bir inceleme 1333 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Musa Çadırcı Posta teşkilatı kurulmadan önce osmanlı imparatorluğunda 'menzilhane ve kiracıbaşılık' 1359 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Sevim Ünal 1830 - 1840 yılları arasında türk - ingiliz ekonomik ilişkileri 1367 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Bistra Cvetkova Le traité de politique (risale) d'elhac Ali Paşa d'apres un manuscrit de Sofia 1377 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Halil Sahillioğlu 1683 - 1740 yıllarında osmanlı imparatorluğu hazine gelir ve gideri 1389 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Yücel Özkaya Rumeli'de ayanlık ile ilgili bazı bilgiler 1407 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
A. H. De Groot Khalil Pasha, A 17th sentury ottoman statesman (D. 1629) according to his correspondence remaiing ın the general state archives of the netherlands at the hague 1417 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Rifat Önsoy 19. asrın ikinci yarısında alman imparatorluğunun 1871'de kuruluşuna kadar Bavyera'nın osmanlı imparatorluğundaki ticareti 1423 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Mübahat S. Kütükoğlu Tütün 'Zer'iyye resmi' ve dış tesirlerle kaldırılması 1429 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Wolfgang - Uwe Friedrich Bulgarian - Turkish relations during summer 1915 1435 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Ercümend Kuran Osmanlı imparatorluğunda insan hakları ve Sadık Rifat Paşa (1807 - 1857) 1449 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Gyözö Gerö Die türkische provinz von ungarn und ihre balkans - beziehungen im XVI. - XVII. jahrhundert 1455 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Suraiya Faroqhi Ondokuzuncu yüzyılın başlarında Antalya limanı 1461 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Tahir Aydoğmuş XVI. yüzyılda Bağdad tarihi 1473 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
İsmet Miroğlu XVI. yüzyılda Kemah sancağı 1477 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Mustafa Çetin Varlık XVI. yüzyılda Kütahya şehri 1481 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Heath W. Lowry The question of Trabzon's Efrenciyan population: 1486 - 1583 1493 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Tahsin Gemil Romen - Osmanlı münasebetlerine dair bazı mülahazalar 1503 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Neşet Çağatay Fütüvvetnameler nedir, niçin düzenlenmişlerdir? 565 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Masao Mori 'Bökli' veya 'Bükli' şekillerinde transkripsiyon edilen bir kelime üzerine 579 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Zeynep Korkmaz Anadolu yazı dilinin tarihi gelişmesinde beylikler devri türkçesinin yeri 583 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Ziya Musa Buniyatov İbn al - Fuvati'nin 'Talhis Macma' al - adab fi mu'cam al - alkab' eserinde belirtilen Konya sultanlığının görkemli şahısları 591 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Mehlika Aktok Kaşgarlı Critique analytique des sources chretiennes plus particulierement armeniennes a travers l'oeuvre de l'ourhaiet'si matthieu d'edesse 599 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Tuncer Gülensoy II. Yakup beyin taş vakfiyesinin dil ve imla özellikleri ile tarihi açıdan değerlendirilmesi 613 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Sadi Bayram Ankara etnografya müzesindeki madalyonlu silsile - name'de doğu anadolu ve batı asya 645 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Bertold Spuler Gök türklerin dini ve kültürü hakkında mülahazalar 659 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Mubahat Türker Küyel Tarih yöntemi bilincine misal olarak bir Artuklu hizmetlisi: İbn us - Salah 665 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Ekkehard Eickhoff Der ort der schlacht von myriokephalon 679 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Kudret Ayiter Myriokephalon savaşı nerede olmuştur? 689 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Erdoğan Merçil Gazneliler'de bir saray memuriyeti: Resuldarlık 703 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Emel Esin Miladi VII. - X. yüzyıllarda sır - derya oğuzlarının maddi kültürü hakkında notlar 711 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Rauf Hüseynof XI. - XII. yüzyılda önasyada askeri - feodalite müessesesi - Uclar 725 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Ali Sevim Selçuklu - Mısır Fatımi devletleri ilişkilerine genel bir bakış 741 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Mihail Guboğlu Romen ulusunun eski türk kavimleri ile ilişkileri hakkında 751 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
İbrahim C. T. Huang 19. yüzyılın ikinci yarısında kaşgar bölgesinin iktisadi durumu 783 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Enver Konukçu Kalaç sultanı Alaeddin Muhammed Şah ve onun hind siyaseti 793 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Özkan İzgi Uygur - alım - satım vesikalarında cezanın ödendiği bazı müessese ve şahıslar 799 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Arslan Terzioğlu Türklerin orta asya ve Hindistan'da tesis ettikleri hastaneler 803 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Lars-Erik Nyman Turkish influence on the islamic republic of eastern turkestan 815 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
İlhan Akçay Kolomb öncesi amerika türk kültürü 823 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Hakkı DUrsun Yıldız Hazarlar arasında müslümanlığın yazılması 855 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Semavi Eyice Silifke ve çevresinde incelemeler: Elaiussa - Sebaste (=Ayaş) yakınında Akkale 865 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Şahabeddin Uzluk Selçuklu sultanı I. Alaeddin'in Beyşehrindeki sarayı 887 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
A. Süheyl Ünver Selçuklu kültür tarihimiz için ele geçen yeni malzeme üzerine 893 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Ömer Yörükoğlu Sahip ata araştırması 899 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Hüseyin Kocabaş Renkli Selçuk camları 907 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Mehmet Önder Selçuklu devri Kubad - Abad sarayı çini süslemeleri 911 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Orhan Tuncer Doğu yönünün türk kültüründeki yeri ve mezar mimarimize etkisi 915 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Ayşıl Tükel Yavuz Anadolu (ikinci devir beylikler öncesi) camilerinin fiziksel özellikleri: bir yöntem denemesi 921 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Mustafa Cezar Türk tarihinde kervansaray 931 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Emre Madran-Zafer Bayburtluoğlu Anadolu'da 1308 m. yılına kadar gerçekleştirilmiş türk - islam yapıları üzerine sayısal sınamalar 941 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Ömer Bakırer Erken dönem mimari süslemesinde geometrik düzen denemesi 951 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Tuncer Baykara Bir türk kültür - gerçeği: Kızkulesi 961 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Fahir İz Saltuk - name 971 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Carl Göllner Die wertung des osmanischen reiches durch westliche reisende des 16. jahrhunderts 979 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Hanna Sohrweide Das enis el - qulûb, ein verschollenes werk des historikers Mustafa Ali 983 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Mubahat Turker Küyel İbn - i Kemal Paşa ve Tehafüt haşiyesi 993 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt
Dersca Bulgaru, M.M. Alexandrescu Les relations de Süleyman Çelebi avec venise (1400 - 1410) 995 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara : 11 - 15 Ekim 1976 Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt

Yorum yaz
Bu ürünü henüz kimse eleştirmemiş.
Sepetinizde ürün bulunmuyor
E-Mail listemize katılarak yeni yayın ve etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz.
Email
Ad Soyad
   
Kapat